צבי לוריא


צבי לוריא (1906 - 1968) חבר קיבוץ השומר הצעיר, עין שמר.
חבר ההנהלה הציונית, חבר גודל גופןהנהלת הוועד הלאומי מטעם מפלגת פועלים השומר הצעיר.
חבר מועצת העם ומועצת המדינה הזמנית. נמנה עם חותמי מגילת העצמאות.
ממקימי קול ישראל, תחנת השידור של המדינה, ששידרה את הכרזת המדינה.
נציג מפ"ם בסוכנות, עסק בחיזוק הקשר בין היהודים למדינת ישראל.