משה זרטל (מיטק)

סופר ומבקר

משה זרטל סופר מותיקי קיבוץ עין שמר, הצטרף לקן השומר הצעיר בוארשה בשנת 1919. תפקידיו בקן השומרי הובילו אותו אחרכך למלא תפקידים מרכזיים בקיבוץ הארצי..
שירת בבריגדה בימי מלחמת העולם השניה.
נודע כמבקר ספרות ואמנות ועתונאי.
נפטר בעין שמר בשנת 1993

הספרים של משה זרטל
במחיצתו של יאנוש קורצ'אק
אמנים יהודים - חיים יהודיים : שבעים תמונות וציורים
קן נעורים : פרקי השומר-הצעיר בוארשה 1913-1943